CO-CREATION METODOLOJİSİ UYGULAMA AŞAMALARI

Co-Creation Metodolojisinin 5 Aşaması;

 

  1. Proje Ortaklarının Co-Creation Ortak Hedef Noktalarının Belirlenmesi
  2. Zamansal ve Mekânsal Yakınlık Değerlendirmeleri (Propinquity Analizi)
  3. Tarafların Kapasitelerinin Analizi ve Geliştirilmesi Odağında Süreç Tasarımı
  4. Risk Analizi ve Haritalandırması (Paydaş Katılımlarının Proje Risklerindeki Ağırlıklı Risklerinin Ölçümlenmesi)
  5. Risk ve Etki Odağında Taahhütlerin Tespiti, Onay ve İmza Süreci

Danışman, co-creation metodolojisini, projelerin kapsamlarına göre uyarlamaktadır   ve bu uyarlama için proje taraflarından onay alındıktan sonra, Co-Creation projeleri başlatılmaktadır. Uygulama süreci, Enstitü danışmanı tarafından takip edilmektedir.

Bu süreçte danışman sürdürülebilirlik kavramının pek çok farklı konusunda sahip olduğu bilgi birikimi ve iş deneyimi ile tarafların “kesişim noktası” olarak adlandıracağımız çalışma alanlarının işleyişine hâkim olarak bilgi yönetimi ve transferini ve sürecin gecikmesiz, zaman ve iş planına uygun olarak takip edilmesini sağlayacaktır.

Bize Ulaşın